Virtual Class Room

MeetingKita menyediakan virtual class room, pemilik kelas dapat membagi menjadi group-group kecil sehingga seperti kerja kelompok dalam kelas.